[Dict] system tray - системно табло

Ivaylo Valkov ivaylo at e-valkov.org
Fri Nov 9 12:39:34 EET 2012


On Fri, Nov 09, 2012 at 11:14:01AM +0200, Anton Zinoviev wrote:
> On Fri, Nov 09, 2012 at 10:09:32AM +0200, Ivaylo Valkov wrote:
> > On Fri, Nov 09, 2012 at 09:09:48AM +0200, Yasen Pramatarov wrote:
> > > On Thu, 8 Nov 2012 12:09:46 ivanov ivan wrote:
> > > > можете да си представите в каква каша се забърква читателя ...
> >
> > Е, дай сега понеже горкият читател е свикнал на шльокавица,
> > непреведени термини и говори на някакъв извънземен диалект, да
> > зарежем преводите.
>
> Действително съм попадал на случаи, когато преводачите са се „увличали“
> и са превеждали неща, които не трябва да се превеждат.

Вярно, е че не всеки превод е добър и точен. Обаче, това според мен е
по-друг проблем.

>  Правилото е следното: специализираната техническа терминология не
> се превежда, а само се транслитерира

Би ли посочил къде може да се погледне това правило? Литература? Не се
заяждам, наистина ме интересува.

>  Ето някои примери, поясняващи това:
>
> Термини, които не се превеждат: функция, процедура, регулярен израз,
> кеш, стек, уиджит (или дори без транслитерация - widget).

Не разбирам. Освен „уиджит“ другото е превод. Хайде, кеш и стек са
специфични и са се наложили и тях не ги боря. Мога да заключа, че не
се превеждат имена на функции и процедури, което е близко до ума
защо. Това ли се има предвид?

А „уиджит“, ако не се лъжа има превод в Английско-българския
политехнически тълковен речник (импровизирам за името не ми е под ръка
и не знам дали е само едно издание). Това за мен е съществуващ
превод. А „наложен“ и „утвърден“ вече е отделна тема. Не става въпрос
смяна на наложили се думи и за „драсни-пали-клечици“ (интересно защо
не са се сетили за думата „запалка“ още тогава).

Това, което си написал в общи линии е вярно, няма да споря. Обаче,
като изключим специализираните програми, в повечето случаи се превежда
софтуер, който е за всеки потребител и аз си мисля, че е по-добре да е
разбираем, отколкото транслитериран.


More information about the Dict mailing list