[Dict] system tray - системно табло

Anton Zinoviev anton at lml.bas.bg
Fri Nov 9 17:40:45 EET 2012


On Fri, Nov 09, 2012 at 12:39:34PM +0200, Ivaylo Valkov wrote:
> 
> Би ли посочил къде може да се погледне това правило? Литература? Не се
> заяждам, наистина ме интересува.

Едва ли това правило е писано някъде.  Просто е правило, което се 
спазва в коя да е област от науката и техниката - без значение дали 
става въпрос за математика, физика, биология, инжинерна дисциплина 
и т.н.  Не вярвам някой да може да посочи пример за научно-техническа 
дисциплина, където това правило не се спазва.

> > Термини, които не се превеждат: функция, процедура, регулярен израз,
> > кеш, стек, уиджит (или дори без транслитерация - widget).
> 
> Не разбирам. Освен „уиджит“ другото е превод. Хайде, кеш и стек са
> специфични и са се наложили и тях не ги боря.

Думите „функция“ и „процедура“ не са изконно български, макар че поради 
честата им употреба са започнали да се чувстват като такива.  
Латинската дума functionem се превежда като „изпълнение“, a френската 
дума procedure се превежда горе-долу като „ред (на действие,постъпване)“.
T.e. мисълта ми е, че навремето сме взели думите „функция“ и 
„процедура“ без да ги превеждаме, а като заемки в българския език и 
сега си ги ползваме като нормални български думи.

При „регулярен израз“ не превеждаме прилагателното „регулярен“.

При „стек“ и „кеш“ имам пред вид, че дори и да не се бяха наложили, а 
да бяха понятия, които срещаме за пръв път, пак трябваше да ги 
предаваме на български като „стек“ и „кеш“, а не по друг начин.

> А „уиджит“, ако не се лъжа има превод в Английско-българския
> политехнически тълковен речник (импровизирам за името не ми е под ръка
> и не знам дали е само едно издание).

Повечето специализирана терминология няма да се открие в нито един речник.

> Не става въпрос смяна на наложили се думи и за „драсни-пали-клечици“ 

:) Между другото предложението на Беньо Цонев е „драсниклечка“ и не е 
чак толкова лошо.  „Драсни-пали-клечица“ е измислено от критиците на 
Беньо Цонев.

> Това, което си написал в общи линии е вярно, няма да споря. Обаче,
> като изключим специализираните програми, в повечето случаи се превежда
> софтуер, който е за всеки потребител и аз си мисля, че е по-добре да е
> разбираем, отколкото транслитериран.

100% съгласен.  Просто човек трябва да преценява кое представлява 
специализирана терминология и кое - не.  Повечето думи в програмите за 
ширпотреба (и в частност тук обсъжданият system tray) не са 
специализирана терминология и значи трябва да се превеждат.

С поздрав: Антон Зиновиев

More information about the Dict mailing list