[Dict] system tray - системно табло

Anton Zinoviev anton at lml.bas.bg
Thu Nov 15 15:49:01 EET 2012


On Wed, Nov 14, 2012 at 10:57:07PM +0400, _ ССТАНЕВ wrote:
> 09.11.2012, 19:41, "Anton Zinoviev" <anton at lml.bas.bg>:
> 
> >  При „регулярен израз“ не превеждаме прилагателното „регулярен“.
> 
> Да си призная, като ми напишеш „регулярен“, трябва да търся в речника 
> на какво означава, но подозирам, че означава „редовен“.

Никакъв шанс от речник да разбереш какво значи „регулярен“.  Просто 
защото „регулярен“ в контекста на „регулярен израз“ означава 
„регулярен“, каквото и да значи това. :) Ако Клини бе нарекъл изразите 
„кохомологични“ вместо „регулярни“ и това ли щяхме да превеждаме?

С поздрав: Антон Зиновиев
More information about the Dict mailing list