[Dict] system tray - системно табло

_ ССТАНЕВ sstpr at narod.ru
Sat Nov 17 10:10:50 EET 2012


15.11.2012, 17:49, "Anton Zinoviev" <anton at lml.bas.bg>:

>   On Wed, Nov 14, 2012 at 10:57:07PM +0400, _ ССТАНЕВ wrote:
>>    09.11.2012, 19:41, "Anton Zinoviev" <anton at lml.bas.bg>:
>>>     При „регулярен израз“ не превеждаме прилагателното „регулярен“.
>>    Да си призная, като ми напишеш „регулярен“, трябва да търся в речника
>>    на какво означава, но подозирам, че означава „редовен“.
>   Никакъв шанс от речник да разбереш какво значи „регулярен“.  Просто
>   защото „регулярен“ в контекста на „регулярен израз“ означава
>   „регулярен“, каквото и да значи това. :) Ако Клини бе нарекъл изразите
>   „кохомологични“ вместо „регулярни“ и това ли щяхме да превеждаме?

Изхождайки от виждането, че работата на преводачите, на тълмачите ако щеш, е не да превеждат думите, а да пресъздават смисъла, който носят, не виждам съвършено никакво значение каква дума е използвал въпросният Клини. Ако буквален превод върши работа- добре, иначе-  обиколния път и клин Клини избива.
Естествено, не твърдя, че съм и пътят, и истината, и животът, ти може да си имаш друг път и друг живот ;)

>   С поздрав: Антон Зиновиев
>
>   _______________________________________________
>   Dict mailing list
>   Dict at ludost.net
>   http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/dict

-- 
Поздрави!


More information about the Dict mailing list