[Dict] Преведен ли е Андроид на български

Румен Петров help at roumenpetrov.info
Tue Oct 9 00:23:33 EEST 2012


Alexander Shopov (Александър Шопов) wrote:
> Здравейте,
> във folks на GNOME има следният низ:
> #. Translators: This should be translated to the name of the “Starred in
> #. * Android” group in Google Contacts for your language. If Google have
> not
> #. * localised the group for your language, or Google Contacts isn't
> available
> #. * in your language, please *do not* translate this string (i.e. just
> copy
> #. * the msgid to the msgstr unchanged).
> #: ../backends/eds/lib/edsf-persona-store.vala:64
> msgid "Starred in Android"
> msgstr ""
>
> Та я кажете - това дали и как е преведено в Андроид.
Доколкото знам bionic не поддържа езикови настройки.
Може би на java ниво да може да се поддържат езици.
Понеже въпроса е за ГНОМЕ се  очаква преводите да работят на ниво език 
Си, е значи се удря на камък.

Е еди кой си е направил нещо си по въпроса и ... Накратко  няма го в 
това, което е под търговски номер 4.0.3.

> Поздрави:
> ал_шопов
РуменMore information about the Dict mailing list