[Dict] RFC - Fuelproject

Valentin Laskov laskov at festa.bg
Mon Aug 26 12:36:26 EEST 2013


Здравейте,

Моля, хвърлете един поглед на това и ако желаете, кажете какво мислите. Опитвам се да реша дали и колко усилия трябва да бъдат 
вложени в това.

http://www.fuelproject.org/

Поздрави!
В. Ласков More information about the Dict mailing list