[Dict] RFC - Fuelproject

Valentin Laskov laskov at festa.bg
Mon Aug 26 13:34:24 EEST 2013


Ето какво мисли един от най-активните преводачи на Fedora:
https://lists.fedoraproject.org/pipermail/trans/2013-August/010997.html

----- Original Message ----- 
From: "Valentin Laskov" <laskov at festa.bg>
To: "Bulgarian translators' team" <dict at ludost.net>
Sent: Monday, August 26, 2013 12:36 PM
Subject: [Dict] RFC - Fuelproject


| Здравейте,
|
| Моля, хвърлете един поглед на това и ако желаете, кажете какво мислите. Опитвам се да реша дали и колко усилия трябва да бъдат
| вложени в това.
|
| http://www.fuelproject.org/
|
| Поздрави!
| В. Ласков
|
| _______________________________________________
| Dict mailing list
| Dict at ludost.net
| http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/dict
| More information about the Dict mailing list