[Dict] Речник със често използвани думи и термини от IT

Ivaylo Valkov ivaylo at e-valkov.org
Thu Dec 5 08:03:51 EET 2013


В 21:56 +0200 на 02.12.2013 (пн), Blagovest Petrov написа:

> 
> Търсачката в системите за превеждане също е добра идея, но не може да
> се постигне някаква стандартизация на термините.

Аз съм си мислел как и дали могат да се изнесат автоматично низовете от
готовите преводи във формат за DICT. [1] Не ми е оставало време да
експериментирам.

Поздрави,
Ивайло Вълков

[1]
https://en.wikipedia.org/wiki/DICT
> 


-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 198 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/dict/attachments/20131205/4fffb6da/attachment.sig>


More information about the Dict mailing list