[Dict] Какво става с превода на GNOME ?

Yasen Pramatarov yasen at lindeas.com
Tue Dec 10 12:08:09 EET 2013


On Tue, 10 Dec 2013 01:59:15 -0000 "Alexander Shopov wrote:

>На KDE програмата също не беше е лоша, мисля, че се казваше ktranslate
>или kwords, или нещо подобно - помагайте, не се сещам.

 Е, хайде сега. :) Lokalize се казва и е повече от редактор, цяла малка
 среда си е, с речници и интеграция с хранилища. (kwords е друго, бъркаш
 с офис редактора kword)

 http://www.kde.org/applications/development/lokalize/

-- 
| Yasen Pramatarov
|        a.k.a. turin
| home:  http://yasen.lindeas.com 
| photoblog:  http://ltdfocus.com 
| gnu/linux:  http://lindeas.com


More information about the Dict mailing list