[Dict] Помощ за „failsafe“

Borislav Mitev morbid_viper at tkzs.org
Wed Feb 6 10:21:36 EET 2013


Здравейте,
превеждам модула на YaST - bootloader и наскоро е изникнал ето такъв низ:
   
    <p><b>Failsafe Kernel Command Line Parameter</b> lets you define failsafe parameters to pass to the kernel.</p>

Става дума за допълнителни параметри към ядрото при първоначалното зареждане, които да преодолеят евентуално някакъв проблем, например:
apm=off noresume edd=off powersaved=off nohz=off highres=off processor.max_cstate=1 nomodeset x11failsafe

Някой да е превеждал „failsafe“ или да има смислено предложение. Аз си мислех за „проблемоустойчив“, но бих видял и други предложения.

Поздрави,
Боби


-- 

Цифрите се използват за съкратено изписване на числителните, а не да заместват букви!
Знаеш какво е числително, нали?

-------------------------------------------------
Blessed are we to taste this life of sin!
-------------------------------------------------
Borislav Mitev <morbid_viper at tkzs.org>
Registered Linux user #251276 <http://counter.li.org>
Public key: 0x966B79CA at pgp.mit.edu or subkeys.pgp.netMore information about the Dict mailing list