[Dict] Помощ за „failsafe“

Anton Zinoviev anton at lml.bas.bg
Wed Feb 6 11:39:15 EET 2013


On Wed, Feb 06, 2013 at 10:21:36AM +0200, Borislav Mitev wrote:
> 
> Някой да е превеждал „failsafe“ или да има смислено предложение.

„Предпазни параметри“ или русизмът „предохранителни параметри“?

А иначе в по-друг контекст failsafe се превежда и със „спасителен“.

С поздрав: Антон Зиновиев

-- 
Ако не отговарям на писмата ви: http://6lyokavitza.org/mail


More information about the Dict mailing list