[Dict] Какви са тези developers, когато става дума за photos in Shotwell ?

Valentin Laskov laskov at festa.bg
Fri Nov 1 22:39:33 EET 2013


Здравейте,

обикновено превеждам developers като като разработчици (на софтуер). 
Може ли в съвременната цифрова фотография да се използват проявители и 
как? Или, знае ли някой, какво се има предвид тук?
Ето един текст от потребителския интерфейс на Shotwell:

Switching developers will undo all changes you have made to these photos 
in Shotwell

Благодаря за помощта!
В. Ласков


More information about the Dict mailing list