[Dict] Какви са тези developers, когато става дума за photos in Shotwell ?

Valentin Laskov laskov at festa.bg
Sun Nov 3 08:46:16 EET 2013


На 01.11.2013 22:39 ч., Valentin Laskov написа:
> Може ли в съвременната цифрова фотография да се използват проявители и
> как?

Оказа се, че това е свързано с обработката на изображения в RAW формат:
http://www.yorba.org/shotwell/help/other-raw.html
Май ще трябва да го преведа като "проявител"

Поздрави!
В. Ласков


More information about the Dict mailing list