[Dict] Какви са тези developers, когато става дума за photos in Shotwell ?

Yasen Pramatarov yasen at lindeas.com
Sun Nov 3 11:32:10 EET 2013


На 3.11.2013 8:46, Valentin Laskov написа:
> На 01.11.2013 22:39 ч., Valentin Laskov написа:
>> Може ли в съвременната цифрова фотография да се използват проявители 
>> и
>> как?
>
> Оказа се, че това е свързано с обработката на изображения в RAW 
> формат:
> http://www.yorba.org/shotwell/help/other-raw.html
> Май ще трябва да го преведа като "проявител"

   Сега, като каза, се сетих, че винаги в разговори казвам "проявяване 
на RAW", вместо донякъде популярното "конвертиране". И това в среда на 
любители фотографи – не е звучало странно, нито е имало проблеми с 
разбирането. "Проявяване" си е съвсем адекватно за цифровата фотография. 
Не се усетих при първото ти писмо, защото "проявител" звучи леко 
по-странно и връща към филмите, но не би трябвало – аз съм "за" 
проявяване и проявител. ;)

-- 
| Yasen Pramatarov
|        a.k.a. turin
| home:  http://yasen.lindeas.com
| photoblog:  http://ltdfocus.com
| gnu/linux:  http://lindeas.com


More information about the Dict mailing list