[Dict] Characters (en), Personnages (fr). Как да бъде на български?

Valentin Laskov laskov at festa.bg
Tue Sep 3 22:56:45 EEST 2013


Само да уточня, че приложението е изцяло преведено, както и вградената в 
него помощ. Сайтът също е преведен.
Това, последното, за което питах, са нови модели в допълнителните библиотеки 
с модели, които се инсталират по желание на потребителя.
Относно това че работи бавно, вероятно във форума в сайта е обсъждано и има 
съвети за увеличаване на бързодействието. Като насоки за разсъждения само 
мога да предложа - 3D приложение, писано на JavaDoc.

----- Original Message ----- 
From: "_ ССТАНЕВ" <sstpr at narod.ru>
To: "Bulgarian translators' team" <dict at ludost.net>
Sent: Tuesday, September 03, 2013 9:15 PM
Subject: Re: [Dict] Characters (en), Personnages (fr). Как да бъде на 
български?


| Много полезно приложение превеждаш, макар да е толкова мудно, че работата 
ми с него беше истинска мъка
| Ако пак ми затрябва, поне ще е на български, което пак е подобрение.
|
| Поздрави!
|
| П.П. Ако някой ден почувствам, че съм изпаднал в състояние на безкрайно 
спокойствие и търпеливост, мога да го поръзцъкам и да огледам превода.
|
| 26.08.2013, 13:31, "Valentin Laskov" <laskov at festa.bg>:
| > Обитатели
| >
| > Благодаря! :)
| >
| > _______________________________________________
| > Dict mailing list
| > Dict at ludost.net
| > http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/dict
|
| -- 
| Поздрави!
| _______________________________________________
| Dict mailing list
| Dict at ludost.net
| http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/dict
| More information about the Dict mailing list