[Dict] Превод на отворен софтуер позволяващ web запитвания за Достъп до информация

Valentin Laskov laskov at festa.bg
Wed Sep 4 21:33:57 EEST 2013


Здравейте,

Моля за предложения за превод на "Freedom of Information"

Това е нещо като лого на сайта и на много места го има и като съкращение: 
"FOI"

https://www.whatdotheyknow.com/
или
http://bulgaria.alaveteli.org/

Вероятно за това и още няколко важни неща ще се наложи да проведем нещо като 
обсъждане. Ще разчитам на вашата подкрепа.

Добре би било и още някой да се включи в превода, пък дано начинанието да 
успее!

Поздрави!
В. Ласков More information about the Dict mailing list