[Dict] Официален формат за време

Alexander Shopov lists at kambanaria.org
Sun Dec 20 17:01:28 EET 2015


> да се оплача от следното
По конкретно се оплаквай. Как да разберем кое да се оправи?

> 03 декември 2015
С други думи - с %B (декември) или %b (дек.) искаш %e, а не %d. При
изписване на месеца с думи е съвсем резонно искането ти.

Аз намирам такива употреби в:

./gnome/extras/galeon.master.bg.po
./gnome/extras/gnomeradio.master.bg.po
./gnome/extras/gthumb.master.bg.po
./gnome/extras/rhythmbox.master.bg.po
./gnome/master/eog.master.bg.po
./gnome/master/epiphany.master.bg.po
./gnome/master/evolution.master.bg.po
./gnome/master/file-roller.master.bg.po
./gnome/master/gnome-packagekit.master.bg.po
./gnome/master/gnome-panel.master.bg.po
./gnome/master/gnome-photos.master.bg.po
./gnome/master/gnome-shell.master.bg.po
./gnome/master/gnome-system-monitor.master.bg.po
./gnome/master/libgweather.master.bg.po
./gnome/obsolete/gnome-keyring-manager.master.bg.po
./gnome/obsolete/pan2.master.bg.po
./gnome/office/planner.master.bg.po
./sharp/hamster-applet.master.bg.po

За нещата в master могат да се оправят постепенно към март. Другите са
позастарели и не знам дали си струва.

Това ли имаш предвид?

Поздрави:
ал_шопов


More information about the Dict mailing list