[Dict] Официален формат за време

Anton Zinoviev anton at lml.bas.bg
Sat Dec 19 12:30:38 EET 2015


On Fri, Dec 18, 2015 at 05:12:26PM +0300, _ ССТАНЕВ wrote:
> Правописният речник си е речник, но БДС ISO 8601 не е за пренебрегване.

Целите на ISO 8601 са други -- да осигури недвусмислен начин за 
представяне на дати и време, особено когато даните се обменят между 
страни с различни традиии за записването.  Например при датите 
стандартът определя формат ГОДИНА-МЕСЕЦ-ДЕН, който доколкото знам не 
съответства на традициите на нито една държава.

Мисля, че за часовете няма какво повече да го мислим -- явно се оформя 
консенсус за използвне на двоеточие.

Между другото като стана въпрос за формат не само за времето, но и за 
датата, да се оплача от следното.  Лично аз се дразня, когато видя дата 
от следния вид:

03.12.2015

Според мен водеща нула може да се използва за месеца (макар да не е 
задължителна), но не и за датата от месеца.  А когато видя следното, 
направо ми става противно:

03 декември 2015

:)
Сигурен съм, че тази нула не идва от локала, така че имайте го предвид 
при преводи...

С поздрав: Антон ЗиновиевMore information about the Dict mailing list