[Dict] Официален формат за време

Дамян Иванов dam+dict at ktnx.net
Mon Dec 21 23:23:18 EET 2015


-=| Sah War, 21.12.2015 18:50:35 +0200 |=-
> *Към Дамян Иванов:*
> 
> Добре си сторил, но е малко странно, че накрая си написал:
> 
> > My opinion is not there, but in case it is not obvious, *I use 
> > comma* when translating and writing times, and expect that the 
> > locale uses it too.

Кофти. Написах пояснение. Благодаря за поправката.

> * Sah War: "The colon is the only right symbol."
> >
> >
> Не казах точно това, но както и да е. Казах: „Нека не се лъжем. За
> съвременния български език правилният вариант за форма̀та на датите и
> часовете е само този с двоеточията, точки (и/или запетаи) май се използват
> само за милисекунди и подобни по-малки мерни единици. [...] [*BECAUSE
> REASONS... :D*]“... И съм се объркал леко, това и „на датите“ *не го мисля*,
> само за часовете, секундите и милисекундите, т.е. за часовото време говорех
> по отношение на подкрепата ми за варианта с двоеточията... За датите (на
> български) съм твърдо за варианта с точките, като и вариантът с дефисите
> (късите тирета) за датите също е донякъде приемлив в някои случаи. :)

Ако мислиш, че написаното от мен не отговаря на намеренията ти, моля 
те да ме коригираш директно на 
<https://sourceware.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=19385>. Ако не съм се 
справил с интерпретацията първия път не искам рискувам с нов опит.


More information about the Dict mailing list