[Dict] Официален формат за време

Alexander Shopov lists at kambanaria.org
Tue Dec 22 10:57:23 EET 2015


> (освен по отношение на частта с
> използването на знака hair space, което е просто ненужно усложнение и от
> него има смисъл само в добре оформени електронни или печатни книги, а не в
> интерфейса на една програма. ;) ).
Съвремените графични обекти, в това число GTK, QT извеждат това
изключително добре. Донякъде го ползвам да се изфукам с възможностите
им. При конзолни програми с равноширок шрифт - не ползвам това.
Поздрави:
ал_шопов


More information about the Dict mailing list