[Dict] Официален формат за време

Дамян Иванов dam+dict at ktnx.net
Mon Dec 21 12:08:39 EET 2015


-=| Дамян Иванов, 16.12.2015 14:32:46 +0000 |=-
> Днес изпратих доклад за грешка в пакет на Дебиан с локали на GNU 
> libc (https://bugs.debian.org/808143) по повод на това, че форматът 
> на времето използва запетаи за разделител:

Официалната заявка за промяна в glibc/locale_data 
е <https://sourceware.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=19385>. Благодаря 
на всички, които се отзоваха.


More information about the Dict mailing list