[Dict] kturtle на български

Borislav Mitev morbid_viper at tkzs.org
Mon Jan 19 23:02:29 EET 2015


Здравейте,
тези дни се сетих, че може да пробутам на по-големия си син идеята за
програмирането, вместо да се занимава с други безсмислени (според мен,
разбира се) неща. Присетих се, че езикът logo е специално направен за тази
цел и kturtle е чудесно въплащение с приятен и разбираем графичен интерфейс.
Разбира се, искаше ми се да е на български, защото малкият е на 7 и
английският му е някое друго ниво преди „ро̀ден“. За съжаление, последният
превод е на Златко от далечната 2007 и съвсем непълен поради относителната
неважност на пакета.
Както и да е… днес си налегнах парцалите и отделих 2-3 часа, като
резултатът може да бъде видян в прикачените файлове. Преводите са валидни
към версия kturtle-4.14.3 (последната засега).
Ако на някой му свършат работа — да ги ползва със здраве.
Ако отговорникът за преводите на KDE чете тук (не знам кой е в момента) би
било добре да добави вече преведеното към основния поток.

П.П.
Понеже logo позволява командите на езика да бъдат превеждани съм си
позволил и това да направя. В .ods файла могат да бъдат намерени
съответните команди на коя отговаря. Там съм използвал нарочно повелително
наклонение за да прилича повече на команди.

Поздрави,
Боби

-- 
Blessed are we to taste this life of sin!
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/dict/attachments/20150119/2d32ecc6/attachment-0001.html>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: kturtle.mo
Type: application/x-gettext-translation
Size: 49919 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/dict/attachments/20150119/2d32ecc6/attachment-0002.bin>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: kturtle.ods
Type: application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet
Size: 31971 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/dict/attachments/20150119/2d32ecc6/attachment-0001.ods>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: kturtle.po
Type: text/x-gettext-translation
Size: 80159 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/dict/attachments/20150119/2d32ecc6/attachment-0003.bin>


More information about the Dict mailing list