[Dict] kturtle на български

Borislav Mitev morbid_viper at tkzs.org
Tue Jan 20 10:20:01 EET 2015


Разбира се, че е по-добре, но поради детско-юношеската насоченост на програмата предпочетох да използвам по-личната форма що се отнася до съобщенията в програмата.

On 19.1.2015 23:29:06 angelows.eu wrote:
> On 1/19/15 23:02, Borislav Mitev wrote:
> 
> > msgid "" "In this list you find the error(s) that resulted from
> > running your code.\n" "Good luck!"
> 
> > msgstr "" "В този списък може да намерите грешките, възникнали при
> > изпълнение твоя код.\n" "Успех!"
> 
> Хм, не е ли по-добре да бъде "... при изпълнение на вашия код" или
> поне "... на твоя код"?
> 
> NA
> 
> _______________________________________________
> Dict mailing list
> Dict at ludost.net
> http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/dict
> 

-- 

Денят започва много добре ако го посрещнеш с усмивка,
но ще завърши отлично, ако си успял са откажеш някой от 6liokawicata!

-------------------------------------------------
Blessed are we to taste this life of sin!
-------------------------------------------------
Borislav Mitev <morbid_viper at tkzs.org>
Registered Linux user #251276 <http://counter.li.org>
Public key: 0x966B79CA at pgp.mit.edu or subkeys.pgp.netMore information about the Dict mailing list