[Dict] Кой е правилният разделител при номериране?

Anton Zinoviev anton at lml.bas.bg
Sat Mar 21 16:47:36 EET 2015


On Sat, Mar 21, 2015 at 02:54:28PM +0200, Sah War wrote:
>
> Важно е да се каже, че на български се пише точка и след числата за 
> подточките, т.е. 1.1.5., а не 1.1.5

Това по принцип е вярно, но третата точка е с по-особен характер.  
Например при препратки от типа „вж. раздел 1.1.5 за повече информация“ 
няма трета точка.

Всъщност третата точка е не напълно правописен елемент, а донякъде 
полиграфически – българската традиция изисква да се слага точка между 
номерацията на раздел и името на раздела.  Например

А.34. Правопис на рубриките в българския език

В някои случаи вместо точка се използва дясна скоба:

е) Правопис на подрубриките

При американската полиграфическа традиция (не съм сигурен за 
британската, но предполагам също и там) вместо точка (или скоба) като 
разделител се слага голям интервал:

А.34     Правопис на рубриките в българския език

С поздрав: Антон ЗиновиевMore information about the Dict mailing list