[Dict] БГ Офис модул за проверка на правопис

Стоян Димитров stoyan at gmx.com
Thu May 14 10:15:40 EEST 2015На 14.05.2015 г. в 06:22, Sah War написа:
> Здравей,
>
> Не знам кой е dd, може да е Борислав Манолов (той е създателят и 
> администраторът на chitanka.info <http://chitanka.info>), а може да е 
> и някой друг. Не знам и колко достоверни са данните, включени в 
> посочения от теб подтип от речника на „Читанка“.
>
> Не съм чувал да са променили имената на химичните елементи в 
> последните години (може би с изключение на някои от тези след 110, 
> като 114 и 116?)... Поправи ме, ако греша.
Има неправилно изписани, както и остарели названия. Повечето елементи са 
добавени като специални имена (клас 200), които не се членуват и от там 
се губи ефекта на присъствието им в речника. Т.е. има „алуминий“, но 
липсва „алуминият“.
> Забелязах само, че всички думи от този подтип са от м. р. и завършват 
> на „-ий“ (има няколко с „-ей“ или „-ой“), което вероятно е и 
> характеристиката, по която са включени в този подтип.
Този подтип е без множествено число и по мое усмотрение (за жалост го 
карам по усмотрение) за елементите е удачен. Не се сещам за практическо 
приложение на множествено число на „уран“, да речем, или „водород“. Хм, 
въпреки че защо не…

  Водородите (замества израза „водородните атоми“) в еди-кое-си
  съединение са…

Какво мислиш?
>
> Не съм сигурен и за правописа на геоложките епохи, част от които са 
> включени в този подтип. Доколкото знам, на български имената на 
> геоложките епохи май се пишат с начална малка буква, но на много места 
> ги пишат и с начална главна... Не съм сигурен кой вариант е 
> правилният, май е този с начална малка... На български всички химични 
> елементи са с начална малка буква (освен ако не са в началото на 
> изречение или не са използвани като названия на други неща, разбира 
> се). Същото се отнася и за имената на месеците и на дните от седмицата 
> на български. На английски обаче са с начална главна буква.
>
> П.П. Отново ще се повторя, за което се извинявам: трябва да разгледаме 
> и файловете на IDI Spellchecker, защото в тази програма, както вече 
> многократно споменахме, са добавени още подтипове и са променени някои 
> от вече наличните. Самият аз мисля, че са пропуснати част от формите в 
> словоформената парадигма на глаголите, и мисля, че ще е добре да 
> добавим и тези пропуснати неща. Въобще, трябва да слеем нещата от 
> BGoffice с тези от IDI Spellchecker, с промените и допълненията на г-н 
> Балабанов, с моите допълнения и промени, и с твоите, Стояне (както и с 
> тези на други хора, ако има такива). Но това е доста сложна дейност...
Файловете съм ги гледал, но нищо не им разбирам. Гледам, че Читанка има 
информация за това кой тип от БГ Офис на кой тип от IDI отговаря, но 
след като стана ясно, че е недостоверен източник избягвам да използвам 
данни от там. А и нямам достатъчно познания, така че да преценя кое е 
правилно и кое не. (Всъщност е смешно, че тотален лаик се занимава с 
речника за проверка на правописа.)
   За сложна не е сложна - трудоемка е. Добавянето на (под)тип се 
изчерпва с добавянето на един файл със съответното име и правилата за 
окончанията. След това следва добавянето на думите. Най-трудоемкото е 
правилно да се разпределят по класове.

>
> П.П.П.П. Към Михаил Балабанов и Радостин Раднев:
>
> Наскоро се сдобих с голям брой файлове с речници (повечето в текстов 
> вид), но не знам каква е политиката ви по отношение на добавянето на 
> такива файлове към BGoffice, защото част от речниците (за съжаление, 
> става въпрос за по-голямата част...) са от комерсиални речници и не 
> знам дали няма да ни осъдят, ако ги добавим към файловете на 
> BGoffice... Ще се радвам, ако се изкажете по въпроса, за да знам дали 
> да ги пусна в хранилището в SourceForge.
>
> Поздрави,
> Sah War (sahwar)
>
> На 12 май 2015 г., 22:59, Стоян Димитров <stoyan at gmx.com 
> <mailto:stoyan at gmx.com>> написа:
>
>   Здравейте,
>
>     До колко мога да се доверя на Читанка по отношение на този
>   подтип [1]? Вторият ми въпрос е: кой е dd - авторът на този
>   подтип? В момента работя по осъвременяване на имената на химичните
>   елементи, които в по-голямата си част попадат точно там.
>
>   [1] http://rechnik.chitanka.info/type/32b
>
>   -- 
>   С
>
>   _______________________________________________
>   Dict mailing list
>   Dict at ludost.net <mailto:Dict at ludost.net>
>   http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/dict
>
>
>
>
> _______________________________________________
> Dict mailing list
> Dict at ludost.net
> http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/dict

-- 
С

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/dict/attachments/20150514/aff0c5cd/attachment-0001.html>


More information about the Dict mailing list