[Dict] БГ Офис модул за проверка на правопис

Стоян Димитров stoyan at gmx.com
Thu May 14 10:38:40 EEST 2015


Ето кой е dd: http://forum.chitanka.info/topic1361-240.html

На 14.05.2015 г. в 10:15, Стоян Димитров написа:
>
>
> На 14.05.2015 г. в 06:22, Sah War написа:
>> Здравей,
>>
>> Не знам кой е dd, може да е Борислав Манолов (той е създателят и 
>> администраторът на chitanka.info <http://chitanka.info>), а може да е 
>> и някой друг. Не знам и колко достоверни са данните, включени в 
>> посочения от теб подтип от речника на „Читанка“.
>>
>> Не съм чувал да са променили имената на химичните елементи в 
>> последните години (може би с изключение на някои от тези след 110, 
>> като 114 и 116?)... Поправи ме, ако греша.
> Има неправилно изписани, както и остарели названия. Повечето елементи 
> са добавени като специални имена (клас 200), които не се членуват и от 
> там се губи ефекта на присъствието им в речника. Т.е. има „алуминий“, 
> но липсва „алуминият“.
>> Забелязах само, че всички думи от този подтип са от м. р. и завършват 
>> на „-ий“ (има няколко с „-ей“ или „-ой“), което вероятно е и 
>> характеристиката, по която са включени в този подтип.
> Този подтип е без множествено число и по мое усмотрение (за жалост го 
> карам по усмотрение) за елементите е удачен. Не се сещам за 
> практическо приложение на множествено число на „уран“, да речем, или 
> „водород“. Хм, въпреки че защо не…
>
>   Водородите (замества израза „водородните атоми“) в еди-кое-си
>   съединение са…
>
> Какво мислиш?
>>
>> Не съм сигурен и за правописа на геоложките епохи, част от които са 
>> включени в този подтип. Доколкото знам, на български имената на 
>> геоложките епохи май се пишат с начална малка буква, но на много 
>> места ги пишат и с начална главна... Не съм сигурен кой вариант е 
>> правилният, май е този с начална малка... На български всички химични 
>> елементи са с начална малка буква (освен ако не са в началото на 
>> изречение или не са използвани като названия на други неща, разбира 
>> се). Същото се отнася и за имената на месеците и на дните от 
>> седмицата на български. На английски обаче са с начална главна буква.
>>
>> П.П. Отново ще се повторя, за което се извинявам: трябва да 
>> разгледаме и файловете на IDI Spellchecker, защото в тази програма, 
>> както вече многократно споменахме, са добавени още подтипове и са 
>> променени някои от вече наличните. Самият аз мисля, че са пропуснати 
>> част от формите в словоформената парадигма на глаголите, и мисля, че 
>> ще е добре да добавим и тези пропуснати неща. Въобще, трябва да слеем 
>> нещата от BGoffice с тези от IDI Spellchecker, с промените и 
>> допълненията на г-н Балабанов, с моите допълнения и промени, и с 
>> твоите, Стояне (както и с тези на други хора, ако има такива). Но 
>> това е доста сложна дейност...
> Файловете съм ги гледал, но нищо не им разбирам. Гледам, че Читанка 
> има информация за това кой тип от БГ Офис на кой тип от IDI отговаря, 
> но след като стана ясно, че е недостоверен източник избягвам да 
> използвам данни от там. А и нямам достатъчно познания, така че да 
> преценя кое е правилно и кое не. (Всъщност е смешно, че тотален лаик 
> се занимава с речника за проверка на правописа.)
>   За сложна не е сложна - трудоемка е. Добавянето на (под)тип се 
> изчерпва с добавянето на един файл със съответното име и правилата за 
> окончанията. След това следва добавянето на думите. Най-трудоемкото е 
> правилно да се разпределят по класове.
>
>>
>> П.П.П.П. Към Михаил Балабанов и Радостин Раднев:
>>
>> Наскоро се сдобих с голям брой файлове с речници (повечето в текстов 
>> вид), но не знам каква е политиката ви по отношение на добавянето на 
>> такива файлове към BGoffice, защото част от речниците (за съжаление, 
>> става въпрос за по-голямата част...) са от комерсиални речници и не 
>> знам дали няма да ни осъдят, ако ги добавим към файловете на 
>> BGoffice... Ще се радвам, ако се изкажете по въпроса, за да знам дали 
>> да ги пусна в хранилището в SourceForge.
>>
>> Поздрави,
>> Sah War (sahwar)
>>
>> На 12 май 2015 г., 22:59, Стоян Димитров <stoyan at gmx.com 
>> <mailto:stoyan at gmx.com>> написа:
>>
>>   Здравейте,
>>
>>     До колко мога да се доверя на Читанка по отношение на този
>>   подтип [1]? Вторият ми въпрос е: кой е dd - авторът на този
>>   подтип? В момента работя по осъвременяване на имената на
>>   химичните елементи, които в по-голямата си част попадат точно там.
>>
>>   [1] http://rechnik.chitanka.info/type/32b
>>
>>   -- 
>>   С
>>
>>   _______________________________________________
>>   Dict mailing list
>>   Dict at ludost.net <mailto:Dict at ludost.net>
>>   http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/dict
>>
>>
>>
>>
>> _______________________________________________
>> Dict mailing list
>> Dict at ludost.net
>> http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/dict
>
> -- 
> С
>
>
> _______________________________________________
> Dict mailing list
> Dict at ludost.net
> http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/dict

-- 
С

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/dict/attachments/20150514/9dd1fb7e/attachment.html>


More information about the Dict mailing list