[Dict] БГ Офис модул за проверка на правопис

Anton Zinoviev anton at lml.bas.bg
Tue May 19 15:19:35 EEST 2015


On Mon, May 18, 2015 at 11:44:24AM +0300, _ ССТАНЕВ wrote:

> Ако ми кажеш, че не мога да си купя два-три *йода* от аптеката ще те 
> ударя не с едно, ами с две *железа* по главата ;)

И в двата случая става въпрос не за химичните елементи йод или желязо.  
В аптеката мога да поискам два аналгина, но това не означава, че искам 
две химични вещества с име аналгин.  Химичните вещества също като 
елементите нямат множествено число.  Друг е въпросът, че думите аналгин 
и желязо очевидно могат да означават не само химично вещество и елемент. 
Впрочем в японски О2 бар мога да си поръчам два „кислорода“.

С поздрав: Антон Зиновиев

-- 
Ако не отговарям на писмата ви: http://6lyokavitza.org/mail


More information about the Dict mailing list