[Dict] Превод на "file descriptor"

Borislav Mitev morbid_viper at tkzs.org
Thu Jun 30 13:14:39 EEST 2016


Честно да си кажа, аз бих го оставил „дескриптор“.  „Описател“ може да остане неразбрано, но „идентификатор“ е доста по-тромаво, звучи също толкова чуждо и не е толкова еднозначно.

On 30.6.2016 08:10:50 Ivaylo Valkov wrote:
> В 07:26 +0300 на 30.06.2016 (чт), Стоян Димитров написа:
> > Има ли термин на български?
> > 
> > Контекст:
> >       * Bad file descriptor
> >       * File descriptor not a socket
> 
> Не съм сигурен дали съм го срещал. Обикновено е някакъв идентификатор
> (цяло число), който операционната система ползва  при отворения файл. В
> този ред на мисли – идентификатор на файл?
> 
> Грешен идентификатор на/за файла.
> Файловият идентификатор не е сокет. 
> 
> 
> 
> 
> 
> _______________________________________________
> Dict mailing list
> Dict at ludost.net
> http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/dict

-- 

Бъди българин – говори български!

-------------------------------------------------
Blessed are we to taste this life of sin!
-------------------------------------------------
Borislav Mitev <morbid_viper at tkzs.org>
Registered Linux user #251276 <http://counter.li.org>
Public key: 0x966B79CA at pgp.mit.edu or subkeys.pgp.netMore information about the Dict mailing list