[Dict] БГ Офис модул за проверка на правопис

Anton Zinoviev anton at lml.bas.bg
Tue Jun 6 20:51:09 EEST 2017


On Tue, Jun 06, 2017 at 04:28:05PM +0300, Стоян Димитров wrote:
> 
> На 20.05.2015 г. в 07:38, Anton Zinoviev написа:
> >
> >Което означава, че в речника трябва да се поддържат два списъка с думи -
> >един пълен и един съкратен за правописния коректор.  Това обаче
> >означава, че ни трябва голям корпус от текстове, въз основа на който ще
>
> А честотните речници на българския език [1]?
>
> Какъв е прагът под който дадена дума се опередля като рядка?

Оф, дано не забравя да питам някои от създателите на този корпус, защото 
не се виждам с тях много често (1-2 пъти годишно), а не искам с email.

Антон Зиновиев


More information about the Dict mailing list