[Dict] Сричкопренасяне на Open/LibreOffice

Стоян Димитров stoyan at gmx.com
Thu Sep 28 18:34:49 EEST 2017


     Здравейте,

     С г-н Антон Зиновиев днес установихме, че за голяма част от думите 
не се получават предложения за пренасяне на необходимите места или 
изобщо не получават никакви точки за пренасяне. От кога е този проблем 
не е ясно. Обновена версия на речника има в хранилището на БГ Офис.

     Благодарности на г-н Зиновиев, който обнови речника с промените 
публикувани в „Официален правописен речник на българския език“ издание 
2012 г.

П.П.
Ако някой от екипа на Open/LibreOffice/и т.н. чете този списък или има 
контакт с такъв човек нека предаде информацията.

-- 
С.More information about the Dict mailing list