[Dict] about 'image' …

Petar Toushkov pt.launchpad at gmail.com
Tue Jul 30 14:11:10 EEST 2019


Словосъчетание би свършило много добра работа, ако мястото не е проблем. Вмъкването на „образ“, просто за образоване или придобиване на навик за разбиране у потребителя, също. Мислех си за комплект, набор от компоненти, но пакет е доста смислено и пределно ясно наистина:

Понеже стандартният [образ –] пакет от [софтуерни] компоненти [–] на OpenWrt не поддържа (стандарта за
криптиране) WPA2-EAP, е необходимо създаването на нестандартен такъв.“


From: Alexander Shopov
Sent: Tuesday, July 30, 2019 13:52
To: Bulgarian translators' team
Subject: Re: [Dict] about 'image' …


image - образ, изображение
AP - access point - точка за достъп

Ако наистина се дразниш на прекомерната визуалност на думата, може просто да я заобикаляш - примерно пакетът/файлът за инсталация/обновяване или каквото ти е на сърце.

ал_шопов


-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/dict/attachments/20190730/1d3e4e4d/attachment.html>


More information about the Dict mailing list