[Dict] about 'image' …

angelows.eu nick at angelows.eu
Tue Jul 30 22:31:51 EEST 2019


On 7/30/19 2:11 PM, Petar Toushkov wrote:

> Словосъчетание би свършило много добра работа, ако мястото не е проблем.
> Вмъкването на „образ“, просто за образоване или придобиване на навик за
> разбиране у потребителя, също. Мислех си за комплект, набор от
> компоненти, но пакет е доста смислено и пределно ясно наистина:

> Понеже стандартният [образ –] пакет от [софтуерни] компоненти[–] на
> OpenWrt не поддържа (стандарта за

> криптиране) WPA2-EAP, е необходимо създаването на нестандартен такъв.“

> *From: *Alexander Shopov <mailto:lists at kambanaria.org>
> *Sent: *Tuesday, July 30, 2019 13:52
> *To: *Bulgarian translators' team <mailto:dict at ludost.net>
> *Subject: *Re: [Dict] about 'image' …

> image - образ, изображение
> 
> AP - access point - точка за достъп

> Ако наистина се дразниш на прекомерната визуалност на думата, може
> просто да я заобикаляш - примерно пакетът/файлът за
> инсталация/обновяване или каквото ти е на сърце.

благодаря и на двама ви. мястото не е проблем, както казах, става дума
за писане на документация, а не превод на програма :)

ще го оставя стандартен/нестандартен пакет (от компоненти).

колкото до access point/точка на достъп -- малко странно звучи това
„точка за достъп“ за хардуерно устройство, но пък досега не съм срещал
по-добро предложение.

-- 
the lamer's team honourable member
——————————————————————————————————
Nick Angelow

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 833 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/dict/attachments/20190730/67749d96/attachment.sig>


More information about the Dict mailing list