[Dict] about 'image' …

Румен Петров help at roumenpetrov.info
Tue Jul 30 19:07:14 EEST 2019


Здравейте,

angelows.eu wrote:
> Здравейте.
>
> В конкретния случай не става дума за превод на готова документация, а за
> създаване на такава.
>
> Става дума за актуализиране софтуера на различни AP-та (aka access
> point). В нея се използва думата image за описване на файла, съдържащ
> различните компоненти, осигуряващи работата на самото устройство. И се
> чудя как точно (трябва) да се преведе думата image.
Би трябвало да е "disk image", но много често разработчиците изпускат 
някой думи.
И така се появават CD image, DVD image, ISO image ... .

Така, че това е една цяла файлова система, пакетирана и готова за 
записване на някакво устройство.

РуменMore information about the Dict mailing list