[Sa] Клопките на отворения порт

tie sa at morp.org
Mon Feb 20 19:58:01 EET 2012


Искам да поздравя колегите u4, u6, u7 и u8 за избора на VirtualBox 
Headless схема. Останалите ги поздравявам с прикачените screenshots.

Как?
Всеки може да направи
x11vnc --display :N.0

за произволно N и да се върже към съответния X порт (ако има слушащо xvfb).

-- tie
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: u1.png
Type: image/png
Size: 98089 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/sa/attachments/20120220/776ff4c0/attachment.png>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: u2.png
Type: image/png
Size: 63629 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/sa/attachments/20120220/776ff4c0/attachment-0001.png>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: u3.png
Type: image/png
Size: 51591 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/sa/attachments/20120220/776ff4c0/attachment-0002.png>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: u9.png
Type: image/png
Size: 33942 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/sa/attachments/20120220/776ff4c0/attachment-0003.png>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: u0.png
Type: image/png
Size: 96274 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/sa/attachments/20120220/776ff4c0/attachment-0004.png>


More information about the Sa mailing list