[Us] Липсващи фийчъри по фауна

Vasil Kolev vasil at ludost.net
Sat Jul 2 19:32:33 EEST 2016


On Sat, 02 Jul 2016 15:10:31 +0300
Petko Bordjukov <bordjukov at gmail.com> wrote:

> Утро,
> 
> Тъй като се понасъбраха разни рекуести за Фауна...
> 
> За да спрат да висят (тъй като моето свободно време няма изглед да
> стане повече в обозримо бъдеще :(), предлагам да направим хакатон и
> да отхвърлим малко лесни за оправяне неща. Основната идея на тоз
> потенциален евент (и единственият смисъл ит него) е да направя нежно
> въведение в Rails и fauna на разни типове от сорта на Иво, Слакуеъра,
> Любо и който друг има желания за надграждане на Фауна, така че и
> други да се осмеляват да пишат по нея.
> 
> Поздрави,
> П.

Аз не го разбирам езика, но мога да съм полезен с неща по машината и
т.н., ще ме искате ли?:)
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 181 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20160702/680256bb/attachment.sig>


More information about the Us mailing list