[Us] Липсващи фийчъри по фауна

Petko Bordjukov bordjukov at gmail.com
Sat Jul 2 20:58:11 EEST 2016


On Sat, 02 Jul 2016 19:32:33 +0300,
maniax wrote:
> Аз не го разбирам езика, но мога да съм полезен с неща по машината и
> т.н., ще ме искате ли?:)

Не! Ще те изгоним!

:)

Малко нямам информация каква ще ми е заетостта идните два уикенда, нека ви пиша
идната седмица и ще фиксираме дата.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 819 bytes
Desc: OpenPGP Digital Signature
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20160702/9f7853af/attachment.sig>


More information about the Us mailing list