[Us] Липсващи фийчъри по фауна

Petko Bordjukov bordjukov at gmail.com
Sun Jul 3 02:32:38 EEST 2016


On Sun, 03 Jul 2016 01:22:29 +0300,
Венцислав Атанасов wrote:
> 
> Петко, от първия ти мейл разбрах, че не планираш да се занимаваш повече с
> фауната, защото нямаш време.

Казах, че свободното ми време няма да стане повече, не че няма да се занимавам с
fauna. Имам толкова време да се занимавам с fauna, колкото винаги съм
имал. Разликата е, че се трупат доста фийчър рекеусти, които не са от критична
важност и висока сложност.

Целта ми е да покажа на повече хора, че не е трудно да ги подхванат и добутат
сами, вместо да чакат мен да ги изгърмя накуп, когато ми хартиса свободно
време[1].

> Аз имам голямо желание да се занимавам с проекта,
> защото съм мързел и искам всичко да ми е колкото се може по-автоматизирано.
> Единственото което ме спира е езика на който е написан.
> Иначе казано, ако нямаме компетентни програмисти на Руби, които да имат време и
> желание да се занимават с проекта, бих го форкнал с пренаписване, и бих го
> поддържал в бъдеще. Иначе рискуваме да го омажем с всякакъв вид глупости,
> породени от липса на опит и неразбиране какво се случва в кода. Бих научил Руби,
> но не смятам че ще мога да правя нещата до толкова "правилно", че да си
> публикувам кода, и security/privacy-то на лаба и членовете да е на същото ниво
> или по-добро.

Отново – не смятам да спирам да се занимавам с fauna, и още по-малко смятам да
спирам да се грижа да е сигурна. Идеята ми е да убедя повече хора да помагат с
дребни неща, които ги дразнят. На базата на това, се надявам постепенно да се
изгради увереност и тези хора да преминат към по-сложни промени, докато през
цялото време следя качеството на кода им.

Във fauna няма нищо сложно и съм се стремил да я пиша така, че да е приветлива
за новобранци.

> Мога да започна да работя по PHP версия, която да кача някъде като сорс и като
> демо.

Всеки е свободен да разполага, както реши за добре, с времето си.

> Когато дойде момента, в който тя настигне и задмине текущата фауна по
> функционалности, ще предложа гласуване на УС за това дали да я замени.

Ако убедиш УС, че хипотетичната ти имплементация на fauna притежава поне
качествата на fauna и освен това обществото на init Lab допринася в по-голяма
степен за развитието ѝ, тогава съм сигурен, че УС ще реши да я интегрира.

[1] https://github.com/initLab/fauna/graphs/contributors
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 819 bytes
Desc: OpenPGP Digital Signature
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20160703/44f7a877/attachment.sig>


More information about the Us mailing list