[Us] Липсващи фийчъри по фауна

Petko Bordjukov bordjukov at gmail.com
Sun Jul 3 03:03:17 EEST 2016


On Sun, 03 Jul 2016 02:40:54 +0300,
Венцислав Атанасов wrote:
> 
> ОК, грешно съм ти разбрал изказването за свободното време. В такъв случай, нека
> се върнем на идеята за допълване и подобряване на текущия код, защото определено
> ще иска много по-малко усилия. Ако имаш време да преглеждаш всяка от промените
> преди да влязат в сила, не би трябвало да има проблеми.

Исторически, проектите около лаба винаги са били слабо поддържани и още по-слабо
развивани, незвисимо от езика или фреймуърка. Включително предшественика на
fauna - CassieUserSystem, писан на PHP[1] и всичките WordPress теми [2] [3] [4]
[5]. Това ме навежда на мисълта, че липсата на участие от страна общността не се
базира основно на избрания език за програмиране или фреймуърк, че дори и
сложност на кода. Затова и реших да опитам с различен подход – изграждане на
мини общност около fauna, която да замени досегашния модел – проекти, които да
се замислят, разработват и поддържат от един герой. Последният очевидно не е
устойчив.

[1] https://github.com/initLab/CassieUserSystem
[2] https://github.com/initLab/initlab-old-theme
[3] https://github.com/initLab/wp-theme
[4] https://github.com/initLab/initlanesis
[5] https://github.com/initLab/initLab2015
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 819 bytes
Desc: OpenPGP Digital Signature
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20160703/2e313a43/attachment.sig>


More information about the Us mailing list