[Us] Отключена врата

Petko Bordjukov bordjukov at gmail.com
Thu Jul 7 01:04:16 EEST 2016


Забелязах, че вратата беше оставена отключена. Не знам кой е бил последен, но
съм заключил.


More information about the Us mailing list