[Us] Отключена врата

Vladimir Vassilev vloo at initlab.org
Thu Jul 7 14:31:18 EEST 2016


Дамите, които си правиха среща вчера. Аз им оставих отключено в 7 без 15,
че да не звънят на Зеления като дойдат 5 минути след като съм тръгнал.

Vladimir Vassilev
root @ init Lab
+359 885 448475
http://initlab.org

2016-07-07 1:04 GMT+03:00 Petko Bordjukov <bordjukov at gmail.com>:

> Забелязах, че вратата беше оставена отключена. Не знам кой е бил последен,
> но
> съм заключил.
> _______________________________________________
> Us mailing list
> Us at initlab.org
> http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20160707/23bdcdb0/attachment.html>


More information about the Us mailing list