[Us] wpa enterprise

Petko Bordjukov bordjukov at gmail.com
Sun Jul 10 02:23:39 EEST 2016


Утро,

За проба съм вдигнал init Lab dot1x

Засега работи с линукс с парола по избор на ЮЗЪРа, настройките са като в
прикачената картинка.

Под уиндоус се подкарва отвратително с 30 прости стъпки. Може да може да се
поопрости малко, но не храня големи надежди.

Пробвайте и кажете мислите ли, че си струва.

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: Screenshot from 2016-07-10 02-20-50.png
Type: image/png
Size: 49197 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20160710/0cf5ad6d/attachment-0001.png>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 819 bytes
Desc: OpenPGP Digital Signature
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20160710/0cf5ad6d/attachment-0001.sig>


More information about the Us mailing list