[Us] Относно зала в init Lab 12-14 август

Petko Bordjukov bordjukov at gmail.com
Wed Jul 20 13:45:30 EEST 2016


On Wed, 20 Jul 2016 13:29:55 +0300,
Petko Bordjukov wrote:
> На 12-и съм ви сложил в работното помещение

(в събота и неделя сте в Рубинената стая, че забравих да спомена :)


More information about the Us mailing list