[Us] Fwd: Относно организиране на EU IRDC в init Lab

Petko Bordjukov bordjukov at gmail.com
Thu Jul 14 23:52:29 EEST 2016


24 - 25 септември
08 - 09 октомври
15 - 16 октомври
12 - 13 ноември (за която вече се разбрахме, че е свободна)
19 - 20 ноември
26 - 17 ноември

Някой има ли против някоя от тези дати? Василе, средата на октомври?


More information about the Us mailing list