[Us] Fwd: Относно организиране на EU IRDC в init Lab

Vasil Kolev vasil at ludost.net
Fri Jul 15 01:19:41 EEST 2016


On Thu, 14 Jul 2016 23:52:29 +0300
Petko Bordjukov <bordjukov at gmail.com> wrote:

> 24 - 25 септември
> 08 - 09 октомври
> 15 - 16 октомври
> 12 - 13 ноември (за която вече се разбрахме, че е свободна)
> 19 - 20 ноември
> 26 - 17 ноември
> 
> Някой има ли против някоя от тези дати? Василе, средата на октомври?

Погледнах ги, няма нито една проблемна (има
http://www.linux-presentation-day.org/ на 22.10, но не съвпада). За
всичко останало те си се оправят с шансът да съвпаднат със събитие на
друго място :)
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 181 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20160715/b58a9e69/attachment.sig>


More information about the Us mailing list