[Us] Пазаруване, 17.06.2016

Vasil Kolev vasil at ludost.net
Sun Jul 17 16:48:16 EEST 2016


Напазарувахме с Любо. Фактурата е на бюрото на Владо. Общата сума е
241.85 (платихме с моята карта).

Купихме:

Тоалетна хартия - 72 бр;
Кисело мляко Верея - 10 бр;
Сладоледи Ескимо - 10 бр;
Солети - 60 бр;
Bake rolls - 24 бр;
Фъстъци - 5 бр;
Морени - 60 бр;
Вафли "Хипер" - 50 бр (два вида);
Кроасани super max - 18 бр;
Кроасани - 20 бр;
Туборг кутийка - 6 бр;
Каменица кутийка - 12 бр;
Стела кутийка - 16 бр;
Старопрамен кутийка - 8 бр;
кока кола кутийка - 12 бр;
спрайт кутийка - 12 бр;
фанта портокал кутийка - 12 бр;

Обновихме ценовия лист, прикачил съм го. Старият съм го пенсионирал.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: cenorazpis.pdf
Type: application/pdf
Size: 43027 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20160717/e13f90f0/attachment-0001.pdf>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: cenorazpis.odt
Type: application/vnd.oasis.opendocument.text
Size: 17410 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20160717/e13f90f0/attachment-0001.odt>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 181 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20160717/e13f90f0/attachment-0001.sig>


More information about the Us mailing list