[Us] Нова листа

Vasil Kolev vasil at ludost.net
Thu Jun 30 23:01:19 EEST 2016


(след малко ще пиша и до members по темата)

Имаме си нова листа за управителния съвет. Администрира се на
http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/admin/us/general, висящите
писма за нея се гледат на
http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/admindb/us , и публичният архив
е на http://lists.ludost.net/pipermail/us/ (за последното мога да
направя отделен vhost по някое време). Паролата за листата ще дам лично
на всички от УС.

(отне ми толкова време заради
http://geekdom.wesmo.com/2013/04/23/that-needle-in-the-haystack/.
Проблемът няма да го има като измигрираме всичката поща, ама едно по
едно)
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 181 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20160630/f2554db0/attachment.sig>


More information about the Us mailing list