[Us] УС среща седмицата след OpenFest

Vladimir Vassilev vloo at initlab.org
Wed Nov 2 19:44:09 EET 2016


Благодаря ви за бързото гласуване!

Следващия четвъртък, 10 ноември, от 19:30, най-вероятно в лекционната ще се
видим, за да си говорим за подземията край Гарибалди.

Ако някой се сети за нещо друго, което е важно да обсъждаме на срещата,
нека го добави в страницата на събитието в сайта или да пише тук.

По-здрави,

Vladimir Vassilev
root @ init Lab
+359 885 448475
http://initlab.org

2016-11-02 12:47 GMT+02:00 Vladimir Vassilev <vloo at initlab.org>:

> http://doodle.com/poll/nneum8qahupdvgyb
>
> Дневния ред са ни основно - местенето, второстепенно - за каквото имате
> енергия да обсъждаме.
>
> Vladimir Vassilev
> root @ init Lab
> +359 885 448475
> http://initlab.org
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20161102/63e46c01/attachment.html>


More information about the Us mailing list