[Us] УС среща седмицата след OpenFest

Венцислав Атанасов user89 at gmail.com
Thu Nov 10 12:21:11 EET 2016


Качих предложение за обсъждане тук:

https://gist.github.com/user890104/a7e6f06c7d398d0a9863a4aa84c758d8

Ще присъствам, за да мога да го аргументирам.

Венци

2016-11-02 19:44 GMT+02:00 Vladimir Vassilev <vloo at initlab.org>:

> Благодаря ви за бързото гласуване!
>
> Следващия четвъртък, 10 ноември, от 19:30, най-вероятно в лекционната ще
> се видим, за да си говорим за подземията край Гарибалди.
>
> Ако някой се сети за нещо друго, което е важно да обсъждаме на срещата,
> нека го добави в страницата на събитието в сайта или да пише тук.
>
> По-здрави,
>
> Vladimir Vassilev
> root @ init Lab
> +359 885 448475
> http://initlab.org
>
> 2016-11-02 12:47 GMT+02:00 Vladimir Vassilev <vloo at initlab.org>:
>
>> http://doodle.com/poll/nneum8qahupdvgyb
>>
>> Дневния ред са ни основно - местенето, второстепенно - за каквото имате
>> енергия да обсъждаме.
>>
>> Vladimir Vassilev
>> root @ init Lab
>> +359 885 448475
>> http://initlab.org
>>
>
>
> _______________________________________________
> Us mailing list
> Us at initlab.org
> http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us
>
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20161110/290ea7c5/attachment.html>


More information about the Us mailing list