[Us] Интернет и съд

Vasil Kolev vasil at ludost.net
Mon Nov 7 08:25:46 EET 2016


Владо, пише, че е за получаване, можеш ли да минеш днес да видиш какво
точно ти искат? Без движение значи, че явно нещо не са харесали.

On Thu, 20 Oct 2016 12:06:52 +0300
Vasil Kolev <vasil at ludost.net> wrote:

> Намерих го ( http://195.34.105.130:81/firm_register/index.php е
> url-то, без коментар), статусът трябва да е нещо като "Решено",
> "заведено" значи, че просто си виси при тях.
> 
> On Thu, 20 Oct 2016 11:50:34 +0300
> Vasil Kolev <vasil at ludost.net> wrote:
> 
> > А входящ номер?
> > 
> > On Thu, 20 Oct 2016 11:47:26 +0300
> > Vladimir Vassilev <vloo at initlab.org> wrote:
> >  
> > > Ми аз гледах, ама се ползваха думички, които не ми подсказваха
> > > дали трябва да ида, за да питам, или трябва да чакам.
> > > 
> > > Фирмено дело 262/2012 иначе.
> > > 
> > > Vladimir Vassilev
> > > root @ init Lab
> > > +359 885 448475
> > > http://initlab.org
> > > 
> > > 2016-10-19 13:24 GMT+03:00 Vasil Kolev <vasil at ludost.net>:
> > >   
> > > > On Wed, 19 Oct 2016 13:08:09 +0300
> > > > Vladimir Vassilev <vloo at initlab.org> wrote:
> > > >   
> > > > > Заглавието е clickbait, изпардон.
> > > > >
> > > > > Поднових договора с Netx за още една година при същите
> > > > > условия, че ме ръчкаха от миналата година - техните договори
> > > > > явно не се подновяват по подразбиране, а това го бяхме
> > > > > отложили от февруари, когато тамън заминавах за Аржентина.
> > > > >
> > > > > Минах през съда и съдията още не е гледал документите ни, тъй
> > > > > че за това ще чакаме още. Ако не стане тая седмица, ще трябва
> > > > > да е след OpenFest, щото от 24 октомври до 4 ноември няма да
> > > > > съм в София.   
> > > >
> > > > Има някъде в сайта на софийски градски съд (който в момента
> > > > гърми ужасяващо) една система, с която можеш да следиш по
> > > > входящ номер какво е станало с твоето нещо, ако пратиш тука
> > > > (пак, че нещо не го намирам) входящия номер и датата, може и
> > > > ние да гледаме кога ще се покаже.
> > > >
> > > > _______________________________________________
> > > > Us mailing list
> > > > Us at initlab.org
> > > > http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us
> > > >
> > > >   
> >  
> 

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 181 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20161107/ae0416f0/attachment.sig>


More information about the Us mailing list