[Us] Вратичка в контрола на достъпа до Лаба

Vasil Kolev vasil at ludost.net
Sun Nov 13 23:49:13 EET 2016


То не може, реално нещото, на което се звъни в asterisk-а е същото за
булфона, външния номер и телефоните в лаба.

On Sun, 13 Nov 2016 22:40:39 +0200
Petko Bordjukov <bordjukov at gmail.com> wrote:

> да не може да се отваря И от булфона, ако не си доверен.
> 
> 2016-11-13 22:35 GMT+02:00 Венцислав Атанасов <user89 at gmail.com>:
> 
> > Здравейте,
> >
> > Прегледах отново протокола от събранието на УС, и се оказа че сме
> > пропуснали да обсъдим още един казус. Сценария е следния (давам
> > пример в най-лошия но възможен вариант):
> > 1. Непознат посетител се регистрира във Фауна с фейк временен мейл.
> > 2. Въвежда си случаен телефонен номер и ПИН в профила.
> > 3. Отива до Булфона, набира 150, фейк номера си и ПИН-а.
> > 4. Вратата се отваря, а ние нямаме почти никаква достоверна
> > информация кой е (освен IP адреса на регистрация, в случай че се
> > логва някъде).
> >
> > Какво може да се измисли в този случай, за да имаме някаква
> > идентифицираща информация за посетителя?
> >
> > Венци
> >
> > _______________________________________________
> > Us mailing list
> > Us at initlab.org
> > http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us
> >
> >  

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 181 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20161113/7c956cf6/attachment.sig>


More information about the Us mailing list